Planmatig onderhoud

BFD Beheer kan, in samenwerking met technische specialisten, een Meer Jaren Onderhoud Begroting opstellen. Deze geldt als leidraad en wordt jaarlijks, middels visuele inspectie, bijgesteld. Het planmatig onderhoud wordt, voorafgaand aan een uitbestedingstraject, nauwlettend begeleid en door experts voorzien van een oplevering.