Technisch beheer

Behoudens het dagelijkse technisch beheer aangaande reparatieverzoeken en afhandeling van overige gebreken in en rondom de woningen en bedrijfsruimten, houdt BFD Beheer zich bezig met het planmatig uitvoeren van groot onderhoudswerkzaamheden. BFD Beheer is met grote regelmaat te vinden op locatie om de staat van het onroerend goed te inspecteren en van hieruit het beleid bij te kunnen sturen. Een Meer Jaren Onderhoud Begroting geldt derhalve als leidraad en niet als gegeven. Bij calamiteiten, zoals lekkages, wordt door BFD Beheer lekdetectie uitgevoerd, waardoor schade(herstel) over het algemeen beperkt kan blijven.