Financieel beheer

BFD Beheer verzorgt de financiële administratie van het vastgoedbeheer in de breedste zin van het woord. Maandelijks verzorgt BFD Beheer de huurstroom, crediteurenadministratie, index- en reguliere verhogingen, servicekostenafrekeningen en rapportages naar eigenaren. Tevens worden begrotingen opgesteld en gemonitord, waarbij het beoogde resultaat hoog in het vaandel staat.

VVE beheer

BFD Beheer streeft ernaar om, in samenwerking met een actief bestuur, de Vereniging van Eigenaars, zo goed en goedkoop mogelijk te bedienen. Beleid wordt bij een Vereniging van Eigenaars niet opgelegd, maar door leden zelf bepaald. BFD Beheer stuurt aan waar nodig en heeft voornamelijk een dienstig karakter. Natuurlijk wordt ook bij Verenigingen van Eigenaars het financieel beheer en (dagelijks) technisch onderhoud, via korte communicatielijnen, uitgevoerd. BFD Beheer onderhoud persoonlijk contact met het bestuur en participeert actief in de beleidsbepaling, waarbij zij, daar waar nodig en/of gevraagd haar expertise zal gebruiken om tot een optimaal resultaat te komen.

Technisch beheer

Behoudens het dagelijkse technisch beheer aangaande reparatieverzoeken en afhandeling van overige gebreken in en rondom de woningen en bedrijfsruimten, houdt BFD Beheer zich bezig met het planmatig uitvoeren van groot onderhoudswerkzaamheden. BFD Beheer is met grote regelmaat te vinden op locatie om de staat van het onroerend goed te inspecteren en van hieruit het beleid bij te kunnen sturen. Een Meer Jaren Onderhoud Begroting geldt derhalve als leidraad en niet als gegeven. Bij calamiteiten, zoals lekkages, wordt door BFD Beheer lekdetectie uitgevoerd, waardoor schade(herstel) over het algemeen beperkt kan blijven.

Planmatig onderhoud

BFD Beheer kan, in samenwerking met technische specialisten, een Meer Jaren Onderhoud Begroting opstellen. Deze geldt als leidraad en wordt jaarlijks, middels visuele inspectie, bijgesteld. Het planmatig onderhoud wordt, voorafgaand aan een uitbestedingstraject, nauwlettend begeleid en door experts voorzien van een oplevering.

Juridische ondersteuning

Door het uitvoeren van accuraat financieel en technisch beheer, worden geschillen tussen huurder en verhuurder of binnen Verenigingen van Eigenaars vaak in een vroeg stadium opgelost. Soms is er echter meer juridische kennis voor nodig om tot een goede oplossing te komen. In dit geval werkt BFD Beheer nauw samen met juristen, die binnen het vastgoed gespecialiseerd zijn in civiel, burgerlijk en privaatrecht. In samenwerking met deze juristen is geen enkele juridische kwestie onoplosbaar.