Checklist oplevering woning bij huuropzegging

Bij het verlaten van de door u gehuurde woonruimte vragen wij u de navolgende punten in acht te nemen:

 • Alle zaken die vermeld staan op een eventuele aanwezige inventarisatiestaat dienen in een goede staat aanwezig te zijn.
 • Alle aantoonbare bewoningsschade aan de woning (kapotte tegels, beschadigd stucwerk, kapotte stopcontacten, houtbeschadigingen e.d.) dienen op een nette en bouwkundig juiste wijze te zijn hersteld
 • De woning dient leeg, goed schoon (inclusief sanitair) en vrij van kalkaanslag te worden opgeleverd
 • Plafonds en wanden die van oorsprong wit zijn, dienen wederom wit te worden opgeleverd. Onbeschadigd behang, gesausd (op waterbasis) is toegestaan
 • Stickers e.d. dienen verwijderd te worden en eventuele beschadigingen dienen te zijn hersteld
 • Spijkers schroeven pluggen e.d. dienen uit de wanden, vloeren, trappen en plafond verwijderd te zijn; tevens dienen alle gaten vlak en vol gedicht te zijn
 • Gordijnrails (inclusief steunen) dienen verwijderd te zijn; indien de hierdoor ontstane gaten op een ongebruikelijke plaats zitten, dienen deze gedicht te zijn
 • Vloerbedekking moet verwijderd zijn; de vloeren en trappen dienen zonder vloerbedekking, foam- , en/of lijmresten, veegschoon en vlak te worden opgeleverd
 • Vuil op de bergingsdaken en dakgoten dient verwijderd te zijn
 • Kleine beschadigingen aan deuren dienen onzichtbaar te zijn hersteld en vervolgens vlak en overschilderbaar te zijn opgeleverd
 • Deuren met grote beschadigingen dienen vervangen te zijn door nieuwe deuren van vergelijkbare grootte en kwaliteit
 • De afvoeren van wastafel, toiletpot(ten), douche en/of bad alsmede de hemelwaterafvoeren dienen niet verstopt te zijn en vrij te zijn van zeepresten en haren
 • Zandbakken, vijvers, niet originele bestrating en andere niet natuurlijke tuinartikelen dienen uit de tuin verwijderd te zijn
 • De tuin dient geëgaliseerd te zijn, ook indien struiken en/of planten uit de tuin worden meegenomen. Eventuele aanwezige afvalcontainers dienen leeg en schoon aanwezig te zijn
 • Eventuele aanwezige zonwering dient verwijderd te zijn; beschadigingen als gevolg hiervan dienen hersteld te zijn
 • Alle sleutels van de binnendeuren dienen op de deuren te blijven zitten, behalve voordeur, achterdeur en bergingsdeur; deze worden bij de eindinspectie ingeleverd
 • Voor afvoer van grof vuil dient u Avalex te bellen. Indien grofvuil in het algemene vuilafvalhok wordt geplaatst, zullen wij de kosten voor het ophalen bij u in rekening brengen.

Woning niet in correcte staat opgeleverd?
Indien bij de eindinspectie blijkt dat de woning niet in correcte staat verkeerd, dan brengt BFD Beheer voor uitvoering van controlewerkzaamheden u te allen tijde € 175,00 in rekening. Indien blijkt dat wij na deze controle genoodzaakt zijn de eventuele resterende gebreken hebben moeten laten herstellen, dan brengen wij de factuur van deze werkzaamheden in rekening. Daarnaast zal de eventuele ontstane huurderving bij u in rekening gebracht worden.

Ter voorkoming hiervan gelieve u zich dan ook aan de bovenstaande opleveringsrichtlijnen te houden.

Borgstelling
Indien ten tijde van de huurovereenkomst de waarborgsom dan wel bankgarantie is afgegeven, dan wordt deze enkel vrijgegeven mits de woning correct is opgeleverd. U moet er vanuit gaan dat in een periode van maximaal zes weken u weer de beschikking heeft over het gereserveerde bedrag