Checklist oplevering woning bij huuropzegging

Bij het verlaten van de door u gehuurde woonruimte vragen wij u de navolgende punten in acht te nemen:

Woning niet in correcte staat opgeleverd?
Indien bij de eindinspectie blijkt dat de woning niet in correcte staat verkeerd, dan brengt BFD Beheer voor uitvoering van controlewerkzaamheden u te allen tijde € 175,00 in rekening. Indien blijkt dat wij na deze controle genoodzaakt zijn de eventuele resterende gebreken hebben moeten laten herstellen, dan brengen wij de factuur van deze werkzaamheden in rekening. Daarnaast zal de eventuele ontstane huurderving bij u in rekening gebracht worden.

Ter voorkoming hiervan gelieve u zich dan ook aan de bovenstaande opleveringsrichtlijnen te houden.

Borgstelling
Indien ten tijde van de huurovereenkomst de waarborgsom dan wel bankgarantie is afgegeven, dan wordt deze enkel vrijgegeven mits de woning correct is opgeleverd. U moet er vanuit gaan dat in een periode van maximaal zes weken u weer de beschikking heeft over het gereserveerde bedrag